210 7277500
Παι.Τ.Δ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
 • ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  Πανελλαδική έρευνα σε εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε. για το σύγχρονο ελληνικό σχολείο και τον μετασχηματισμό του σε ΟΚΜ

 • ΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  Πιλοτική εφαρμογή του «εκπαιδευτικού παραδείγματος» ΟΚΜ σε σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε.

 • ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  «Διοίκηση Σχολικών Μονάδων - Το Σχολείο Οργανισμός και Κοινότητα Μάθησης». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης.

 • BLOG

  Θέματα εκπαιδευτικής επικαιρότητας

Τo Σχολείο ΟΚΜ

Το Σχολείο Οργανισμός και Κοινότητα Μάθησης (ΟΚΜ) αποτελεί ένα σύγχρονο, διακριτό, εναλλακτικό εκπαιδευτικό παράδειγμα ενός ζωντανού οργανισμού που μαθαίνει, εξελίσσεται και βελτιώνεται διαρκώς. Είναι ένα σχολείο που έχει όραμα, που προτάσσει τη μάθηση, που προωθεί την καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Ένα σχολείο που επιδιώκει την ενίσχυση της παιδαγωγικής του αυτονομίας και των βαθμών ελευθερίας των εκπαιδευτικών. Ένα σχολείο που το χαρακτηρίζει η ηγεσία για τη μάθηση, που στηρίζεται στη συλλογικότητα και τη συνεργασία, που αναπτύσσεται και εδραιώνεται μέσα από τις Κοινότητες Μάθησης των εκπαιδευτικών του. Ένα σχολείο που ερευνά και αξιολογεί το εκπαιδευτικό του έργο, που σχεδιάζει δράσεις βελτίωσης, που δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Ένα σχολείο που δεν είναι αυτοαναφορικό αλλά ανοιχτό στην κοινωνία, που βελτιώνει τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και εμπεδώνει κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στο σχολείο, την πολιτεία και την κοινωνία.

Ποιοι είμαστε

Την επιστημονική και διοικητική ευθύνη της υλοποίησης του έργου ΟΚΜ έχει η Επιστημονική Επιτροπή του έργου. Η Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ και υποστηρίζεται από την Ομάδα Έργου. Η Ομάδα Έργου αποτελείται από ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, από στελέχη της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς Π.Ε και Δ.Ε., από υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Ο ΟΚΜ στη διεθνή κι ελληνική βιβλιογραφία

Τι αναφέρουν μελετητές κι εκπαιδευτικοί για το Σχολείο ως Οργανισμό και Κοινότητα Μάθησης