Το έργο «Το Σχολείο ως ΟΚΜ» θα συμβάλει στην παραγωγή «λόγων»  και  πρακτικών σχετικά με τον μετασχηματισμό του σχολείου σε Οργανισμό και Κοινότητα Μάθησης και θα επιδιώξει να  μεταφέρει αυτόν τον διάλογο στην σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Θα υποστηριχθεί ενεργά μια σειρά εκδόσεων και δημοσιεύσεων που θα προβάλουν το έργο Ελλήνων επιστημόνων, εκπαιδευτικών και σχολείων με θεωρητικές μελέτες, επιστημονικές έρευνες, διπλωματικές εργασίες, εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό και καλές πρακτικές σχολείων. Για το σκοπό αυτό καλούνται τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού διαλόγου και στην ποιότητα του επιστημονικού εγχειρήματος.