Επιστημονικός Υπεύθυνος

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, ο οποίος έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Ο Γεώργιος Παπακωνσταντίνου γεννήθηκε στο Κεφαλάρι, Κορινθίας. Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στην Αθήνα. Το 1975 πήρε πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, (Οικονομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) και το 1977 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στους παράγοντες οικονομικής ανάπτυξης (D.E.A.) (Université Paris II, Panthéon – Sorbonne, France), το 1982 ολοκλήρωσε τη Διδακτορική Διατριβή µε αντικείμενο τη θεωρία της «Γενικής Ισορροπίας» (Doctoratd’Etat es Sciences Economiques) (Université Paris II, Panthéon-Sorbonne, France).
Το 1991 εξελέγη Λέκτορας στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το 2009 μετακινήθηκε στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α. Σήμερα είναι Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιάς Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. και Διευθυντής του Εργαστήριου Πειραματικής Παιδαγωγικής του τμήματος.
Το επιστημονικό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο του αφορά πολιτικές ρύθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος, θεωρίες αποκέντρωσης της διοίκησης της εκπαίδευσης, σχεδιασμό και εφαρμογή εκπαιδευτικών αλλαγών, κόστος χρηματοδότησης της εκπαίδευσης, απόδοση του εκπαιδευτικού συστήματος, διαδικασίες μετάβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.