Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κος Γεώργιος Πασιάς. Ο Γεώργιος Πασιάς είναι Καθηγητής Συγκριτικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠαιΤΔΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και από το 2019 Πρόεδρος του ΠαιΤΔΕ. Είναι απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Μυτιλήνης, του ΠΤΔΕ του Πανεπιστήμιο Αιγαίου και του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΜΔΕ). Το διδακτορικό του στο ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ είχε ως αντικείμενο την Εκπαιδευτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εργάστηκε ως δάσκαλος σε σχολεία της Αθήνας και του Πειραιά (1985-1992) και ως αποσπασμένος εκπαιδευτικός στο ΕΚΠΑ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (1995-2004). Υπηρέτησε ως Πάρεδρος ε.θ. στο Τμήμα Αξιολόγησης του Π.Ι. (2004-2007). Διορίστηκε ως επίκουρος καθηγητής στο ΠΤΕΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2007) και ως επίκουρος καθηγητής στο ΦΠΨ του ΕΚΠΑ (2010).
Από τη δεκαετία του ’90 ασχολήθηκε με την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και με την εφαρμογή καινοτομιών και πιλοτικών προγραμμάτων στο ελληνικό σχολείο ως μέλος των επιστημονικών επιτροπών (ΣΕΠΠΕ, Ολοήμερο σχολείο, Ευέλικτη Ζώνη, Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας, κα.). Έχει πολυετή εμπειρία διδασκαλίας σε προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Είναι συγγραφέας βιβλίων και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων και σε συλλογικούς τόμους στην Ελλάδα και στο διεθνή χώρο. Από το 2015 είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Συγκριτικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης (ΕΛΕΣΔΕ) και εκδότης του περιοδικού «Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση». Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη Συγκριτική εκπαίδευση, στην Εκπαιδευτική πολιτική, στην Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση και στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις.