210 7277500
Παι.Τ.Δ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
5ος όροφος
Τηλ: 210 727 7500
Email:okm@eds.uoa.gr