Ηγεσία για τη μάθηση

Το ζήτημα της ηγεσίας είναι κομβικό για τη δόμηση και εξέλιξη ενός σχολείου Οργανισμού Κοινότητας Μάθησης.

Ένα μοντέλο ηγεσίας προσανατολισμένο στη μάθηση ενθαρρύνει την επαγγελματική ανάπτυξη και καλλιεργεί κλίμα εμπιστοσύνης και ισοτιμίας που ευνοεί τις εκπαιδευτικές καινοτομίες και υποστηρίζει σταθερά την αλλαγή και την εξέλιξη του Οργανισμού.

Ο ηγέτης του σχολείου ΟΚΜ είναι εκείνος που μπορεί να εμπιστευτεί και να εμψυχώσει το ανθρώπινο δυναμικό της σχολικής μονάδας, να εμπνεύσει για την υλοποίηση ενός ρεαλιστικού οράματος, να αξιοποιήσει ευκαιρίες και να κινητοποιήσει όλους τους παράγοντες της σχολικής μονάδας προς την κατεύθυνση της σταθερής και διαρκούς βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου.

Ηγεσία για τη μάθηση με μια ματιά
Βασικές Έννοιες
Η Διεθνής Εμπειρία
Καλές Πρακτικές
Δημοσιεύσεις
Βιβλιογραφία