Επιστημονικός Υπεύθυνος
Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών της Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος
Γιώργος Πασιάς
Καθηγητής Συγκριτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ