Α) Σε στελέχη της εκπαίδευσης, όλων των βαθμίδων και κλάδων.

Β) Σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να διεκδικήσουν θέση στελέχους στη δημόσια και στην ιδιωτική εκπαίδευση, έχοντας τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας και της εκπαίδευσης στο σύγχρονο πλαίσιο.

Γ) Σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαιδευτικών μονάδων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να κατανοήσουν την οργάνωση, τη λειτουργία και τις μορφές διοίκησης των εκπαιδευτικών «οργανισμών που μαθαίνουν» και των «επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης»

Δ) Σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού και οι οποίοι θέλουν να κατανοήσουν σε βάθος τη λειτουργία και τις προκλήσεις της εκπαιδευτικής διοίκησης.

Ταυτότητα
 • Διάρκεια: 9 μήνες, 450 ώρες
 • Πιστοποίηση ECVET: 18 πιστωτικές μονάδες
 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25 Αυγούστου έως 3 Οκτωβρίου 2021
 • Έναρξη :11 Οκτωβρίου 2021
 • Κόστος: 500€
 • Περιλαμβάνει:100% εξ αποστάσεως εκπαίδευση – 90% ασύγχρονη και 10% σύγχρονη εκπαίδευση.
Μοριοδότηση

Το Πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο και μοριοδοτούμενο για αδιόριστους, αναπληρωτές και υπηρετούντες εκπαιδευτικούς  που είναι υποψήφιοι για θέσεις στελεχών εκπαίδευσης, καθώς ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης του Προγράμματος μοριοδοτούνται ως εξής:

 1. Οι εκπαιδευτικοί που είναι υποψήφιοι για τις θέσεις Στελεχών της Εκπαίδευσης μοριοδοτούνται με 1 μονάδα (νόμος 2832/2021).
 2. Οι υποψήφιοι για διορισμό με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) ως Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί στην Γενική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή και ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, μοριοδοτούνται με 2 μονάδες.
 3.  Οι υποψήφιοι για διορισμό ως Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί και ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό , με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) μοριοδοτούνται με 2 μονάδες.
 4. Οι υποψήφιοι για διορισμό σε θέσεις εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) μοριοδοτούνται με 10 μόρια (Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 1088/2-4-2019).
 5. Οι απόφοιτοι μοριοδοτούνται και για τη διαδικασία επιλογής Συμβούλων Σχολικής Ζωής, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4183/28.09.2020,Τεύχος B’, Άρθρο 4)
 6. Το πρόγραμμα αντιστοιχεί σε 18 πιστωτικές μονάδες ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training). Το ECVET είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Η χρήση των πιστωτικών μονάδων ECVET επιτρέπει την αναγνώριση, μεταφορά και συσσώρευση πιστωτικών μονάδων μεταξύ προγραμμάτων από διαφορετικά εκπαιδευτικά κέντρα

Εκπτώσεις
Για τις ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ του προγράμματος πατήστε ΕΔΩ