Μπορείτε να κατεβάσετε τον Οδηγό Σπουδών του Επιμορφωτικού Προγράμματος ΕΔΩ.