ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ – ΠΙΛΟΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ» 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  προς τις σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων της χώρας 

Πρόσκληση 2021-22

Πρόσκληση 2022-23