Η σχολική διακυβέρνηση με μεγαλύτερους βαθμούς αυτονομίας, η εφαρμογή διαδικασιών αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, η έμφαση στα μαθησιακά αποτελέσματα και την καλλιέργεια «ήπιων δεξιοτήτων» (soft skills), υποδεικνύουν ένα μοντέλο ηγεσίας προσανατολισμένο στη μάθηση, που ενθαρρύνει την επαγγελματική ανάπτυξη και βελτίωση, εισάγει εκπαιδευτικές καινοτομίες, προωθεί εκπαιδευτικές αξίες και επαγγελματισμό και παρέχει επαγγελματική καθοδήγηση. Η ηγεσία για τη μάθηση εμπεδώνει κλίμα εμπιστοσύνης και ισοτιμίας και στοχεύει σταθερά στην αλλαγή και την εξέλιξη του Οργανισμού.

Ο ηγέτης του σχολείου Οργανισμού και Κοινότητας Μάθησης έχει ένα σαφές παιδαγωγικό όραμα, διακρίνεται για την ηθική δέσμευση προς την υλοποίησή του και υιοθετεί μια βαθιά δημοκρατική και υπεύθυνη στάση προς όλα τα μέλη της κοινότητας. Αποτελεί ο ίδιος πρότυπο διαρκούς εξέλιξης, λειτουργώντας ως «κορυφαίος επαγγελματίας» (leading professional), συντονίζει δράσεις συνεργασίας εντός και εκτός σχολικής μονάδας (π.χ. δίκτυα), ενθαρρύνει τα υψηλά ακαδημαϊκά επιτεύγματα των μαθητών, καλλιεργεί μια κουλτούρα υψηλού επαγγελματισμού εμπεδωμένη στη λογοδοσία και τη διαρκή βελτίωση και συνιστά πυλώνα της συλλογικής αυτονομίας της κοινότητας.