Η Ομάδα Έργου απαρτίζεται από ακαδημαϊκούς, μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του ΕΚΠΑ και ειδικούς επιστήμονες, κατόχους διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων στα πεδία της Εκπαιδευτικής Πολιτικής, της Συγκριτικής Εκπαίδευσης, της Διοίκησης και της Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση.
1.
2.
3.