Εκπαιδευτικοί σχολείου που συμμετείχε στο πιλοτικό πρόγραμμα της ΑΕΕ (2012)

«Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης έφερε ουσιαστικά για πρώτη φορά τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας σε κοινό τραπέζι όπου μας δόθηκε η δυνατότητα να συζητήσουμε, να προβληματιστούμε, να ερευνήσουμε, να δουλέψουμε και να αναδείξουμε τη δουλειά που γίνεται ή δε γίνεται. Ήταν μια πολύ ξεχωριστή, από κάθε άποψη, διαδικασία. Η σχολική κοινότητα στο σύνολό της λειτούργησε μέσα σ’ ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας και συνδιαλλαγής, αλληλοκατανόησης και εμπιστοσύνης. Εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς-κηδεμόνες ήρθαν κοντά, κάθισαν στο ίδιο τραπέζι και σε συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο και τον εξωτερικό συνεργάτη κατάφεραν να επιτύχουν την αρμονική συνύπαρξη , που είναι προαπαιτούμενο επιτυχίας και αποτελεσματικότητας».
Δείτε περισσότερα εδώ: Συμπεράσματα από τις εκθέσεις των σχολείων σχετικά με την εφαρμογή της ΑΕΕ και την ανάπτυξη Σχεδίων δράσης